ADUAN AWAM
 
 
BORANG ADUAN
Tarikh/Date
MAKLUMAT PENGADU / COMPLAINANT INFO
cth 880604035651
Warganegara/Citizenship  Ya  Tidak
E-Mel/E-Mail *
No. Tel Bimbit /Telephone No. *
No. Faks/Fax No.
Peringatan : Medan Bertanda * Mesti Dipenuhkan.
(Maklumat Pengadu hendaklah diisi dengan lengkap. Mana-mana maklumat pengadu yang tidak lengkap,
aduan tidak akan dilayan)
MAKLUMAT ADUAN / COMPLAIN INFO
Jenis Aduan : *
Keterangan: *
Kawasan :*
Jalan: